ANKESAT E KONSUMATORËVE  (NGA GUSHTI 2018)

 

 Numri unik i ankesës Data e ankesës Statusi
45319 Shkurt, 2021Hapur
42921 Janar, 2021Hapur
42821 Janar, 2021Hapur
42315 Janar, 2021Hapur
4178 Janar, 2021Hapur
39719 Dhjetor, 2020Hapur
39313 Dhjetor, 2020Hapur
3392 Korrik, 2020Hapur
3382 Korrik, 2020Hapur
3308 Qershor, 2020Hapur
32729 Maj, 2020Hapur
32527 Maj, 2020Hapur
32119 Maj, 2020Hapur
3121 Shkurt, 2020Adresuar
31117 Janar, 2020Adresuar
3109 Janar, 2020Adresuar
3095 Janar, 2020Adresuar
3086 Dhjetor, 2019Adresuar
30622 Nëntor, 2019Adresuar
3021 Gusht, 2019Adresuar
 Numri unik i ankesës Data e ankesës Statusi

 

ANKESAT E KONSUMATORËVE (MAJ – KORRIK 2018)

 

 Numri unik i ankesës Data e ankesës Statusi
7315 Maj, 2018Adresuar
7215 Maj, 2018Adresuar
7115 Maj, 2018Adresuar
7015 Maj, 2018Adresuar
6915 Maj, 2018Adresuar
6815 Maj, 2018Adresuar
6715 Maj, 2018Adresuar
6615 Maj, 2018Adresuar
6515 Maj, 2018Adresuar
6415 Maj, 2018Adresuar
6315 Maj, 2018Adresuar
6215 Maj, 2018Adresuar
6115 Maj, 2018Adresuar
6015 Maj, 2018Adresuar
5915 Maj, 2018Adresuar
5815 Maj, 2018Adresuar
5715 Maj, 2018Adresuar
5615 Maj, 2018Adresuar
5515 Maj, 2018Adresuar
5415 Maj, 2018Adresuar
 Numri unik i ankesës Data e ankesës Statusi