ANKESAT E KONSUMATORËVE  (NGA GUSHTI 2018)

 

 Numri unik i ankesës Data e ankesës Statusi
28125 Tetor, 2018Adresuar
28024 Tetor, 2018Adresuar
27817 Tetor, 2018Adresuar
27715 Tetor, 2018Adresuar
2768 Tetor, 2018Adresuar
27525 Shtator, 2018Adresuar
27424 Shtator, 2018Adresuar
27323 Shtator, 2018Adresuar
19319 Shtator, 2018Adresuar
19218 Shtator, 2018Adresuar
19118 Shtator, 2018Adresuar
19012 Shtator, 2018Adresuar
18911 Shtator, 2018Adresuar
18811 Shtator, 2018Adresuar
1876 Shtator, 2018Adresuar
1864 Shtator, 2018Adresuar
1854 Shtator, 2018Adresuar
1844 Shtator, 2018Adresuar
1822 Shtator, 2018Adresuar
18130 Gusht, 2018Adresuar
 Numri unik i ankesës Data e ankesës Statusi

 

ANKESAT E KONSUMATORËVE (MAJ – KORRIK 2018)

 

 Numri unik i ankesës Data e ankesës Statusi
 Numri unik i ankesës Data e ankesës Statusi