ANKESAT E KONSUMATORËVE  (NGA GUSHTI 2018)

 

 Numri unik i ankesës Data e ankesës Statusi
13519 Korrik, 2018Adresuar
13620 Korrik, 2018Adresuar
13720 Korrik, 2018Adresuar
13921 Korrik, 2018Adresuar
14023 Korrik, 2018Adresuar
14124 Korrik, 2018Adresuar
14224 Korrik, 2018Adresuar
14326 Korrik, 2018Adresuar
14426 Korrik, 2018Adresuar
14527 Korrik, 2018Adresuar
14629 Korrik, 2018Adresuar
14730 Korrik, 2018Adresuar
14831 Korrik, 2018Adresuar
14931 Korrik, 2018Adresuar
1508 Gusht, 2018Adresuar
1519 Gusht, 2018Adresuar
1529 Gusht, 2018Adresuar
1539 Gusht, 2018Adresuar
15410 Gusht, 2018Adresuar
15511 Gusht, 2018Adresuar
 Numri unik i ankesës Data e ankesës Statusi

 

ANKESAT E KONSUMATORËVE (MAJ – KORRIK 2018)

 

 Numri unik i ankesës Data e ankesës Statusi
 Numri unik i ankesës Data e ankesës Statusi