ANKESAT E KONSUMATORËVE  (NGA GUSHTI 2018)

 

 Numri unik i ankesës Data e ankesës Statusi
17927 Gusht, 2018Adresuar
17820 Gusht, 2018Adresuar
17720 Gusht, 2018Adresuar
17616 Gusht, 2018Adresuar
17516 Gusht, 2018Adresuar
17416 Gusht, 2018Adresuar
17316 Gusht, 2018Adresuar
17216 Gusht, 2018Adresuar
17116 Gusht, 2018Adresuar
17016 Gusht, 2018Adresuar
16916 Gusht, 2018Adresuar
16816 Gusht, 2018Adresuar
16716 Gusht, 2018Adresuar
16616 Gusht, 2018Adresuar
16516 Gusht, 2018Adresuar
16416 Gusht, 2018Adresuar
16316 Gusht, 2018Adresuar
16216 Gusht, 2018Adresuar
16116 Gusht, 2018Adresuar
16016 Gusht, 2018Adresuar
 Numri unik i ankesës Data e ankesës Statusi

 

ANKESAT E KONSUMATORËVE (MAJ – KORRIK 2018)

 

 Numri unik i ankesës Data e ankesës Statusi
 Numri unik i ankesës Data e ankesës Statusi