ANKESAT E KONSUMATORËVE  (NGA GUSHTI 2018)

 

 Numri unik i ankesës Data e ankesës Statusi
16916 Gusht, 2018Adresuar
16816 Gusht, 2018Adresuar
16716 Gusht, 2018Adresuar
16616 Gusht, 2018Adresuar
16516 Gusht, 2018Adresuar
16416 Gusht, 2018Adresuar
16316 Gusht, 2018Adresuar
16216 Gusht, 2018Adresuar
16116 Gusht, 2018Adresuar
16016 Gusht, 2018Adresuar
15916 Gusht, 2018Adresuar
15816 Gusht, 2018Adresuar
15716 Gusht, 2018Adresuar
15614 Gusht, 2018Adresuar
15511 Gusht, 2018Adresuar
15410 Gusht, 2018Adresuar
1539 Gusht, 2018Adresuar
1529 Gusht, 2018Adresuar
1519 Gusht, 2018Adresuar
1508 Gusht, 2018Adresuar
 Numri unik i ankesës Data e ankesës Statusi

 

ANKESAT E KONSUMATORËVE (MAJ – KORRIK 2018)

 

 Numri unik i ankesës Data e ankesës Statusi
 Numri unik i ankesës Data e ankesës Statusi