ANKESAT E KONSUMATORËVE  (NGA GUSHTI 2018)

 

 Numri unik i ankesës Data e ankesës Statusi
27715 Tetor, 2018Adresuar
27817 Tetor, 2018Adresuar
28024 Tetor, 2018Adresuar
28125 Tetor, 2018Adresuar
28328 Tetor, 2018Adresuar
28629 Nëntor, 2018Adresuar
2871 Dhjetor, 2018Zgjidhur
2881 Dhjetor, 2018Adresuar
2892 Dhjetor, 2018Adresuar
29010 Dhjetor, 2018Adresuar
29118 Dhjetor, 2018Adresuar
29227 Dhjetor, 2018Adresuar
29328 Dhjetor, 2018Zgjidhur
2941 Mars, 2019Zgjidhur
29613 Maj, 2019Adresuar
29822 Qershor, 2019Adresuar
29928 Qershor, 2019Adresuar
30116 Korrik, 2019Adresuar
3021 Gusht, 2019Adresuar
30622 Nëntor, 2019Adresuar
 Numri unik i ankesës Data e ankesës Statusi

 

ANKESAT E KONSUMATORËVE (MAJ – KORRIK 2018)

 

 Numri unik i ankesës Data e ankesës Statusi
 Numri unik i ankesës Data e ankesës Statusi