ANKESAT E KONSUMATORËVE  (NGA GUSHTI 2018)

 

 Numri unik i ankesës Data e ankesës Statusi
3086 Dhjetor, 2019Adresuar
3095 Janar, 2020Adresuar
3109 Janar, 2020Adresuar
31117 Janar, 2020Adresuar
3121 Shkurt, 2020Adresuar
32119 Maj, 2020Hapur
32527 Maj, 2020Hapur
32729 Maj, 2020Hapur
3308 Qershor, 2020Hapur
3382 Korrik, 2020Hapur
3392 Korrik, 2020Hapur
39313 Dhjetor, 2020Hapur
39719 Dhjetor, 2020Hapur
4178 Janar, 2021Hapur
42315 Janar, 2021Hapur
42821 Janar, 2021Hapur
42921 Janar, 2021Hapur
45319 Shkurt, 2021Hapur
 Numri unik i ankesës Data e ankesës Statusi

 

ANKESAT E KONSUMATORËVE (MAJ – KORRIK 2018)

 

 Numri unik i ankesës Data e ankesës Statusi
 Numri unik i ankesës Data e ankesës Statusi