ANKESAT E KONSUMATORËVE  (NGA GUSHTI 2018)

 

 Numri unik i ankesës Data e ankesës Statusi
11419 Korrik, 2018Adresuar
11319 Korrik, 2018Zgjidhur
11219 Korrik, 2018Adresuar
11119 Korrik, 2018Adresuar
11019 Korrik, 2018Zgjidhur
10919 Korrik, 2018Adresuar
10819 Korrik, 2018Adresuar
10719 Korrik, 2018Adresuar
10618 Korrik, 2018Adresuar
10518 Korrik, 2018Adresuar
10418 Korrik, 2018Adresuar
10318 Korrik, 2018Adresuar
10118 Korrik, 2018Adresuar
10017 Korrik, 2018Adresuar
9917 Korrik, 2018Adresuar
9816 Korrik, 2018Adresuar
9716 Korrik, 2018Adresuar
9616 Korrik, 2018Adresuar
9511 Korrik, 2018Adresuar
9410 Korrik, 2018Adresuar
 Numri unik i ankesës Data e ankesës Statusi

 

ANKESAT E KONSUMATORËVE (MAJ – KORRIK 2018)

 

 Numri unik i ankesës Data e ankesës Statusi
 Numri unik i ankesës Data e ankesës Statusi