ANKESAT E KONSUMATORËVE  (NGA GUSHTI 2018)

 

 Numri unik i ankesës Data e ankesës Statusi
10418 Korrik, 2018Adresuar
10318 Korrik, 2018Adresuar
10118 Korrik, 2018Adresuar
10017 Korrik, 2018Adresuar
9917 Korrik, 2018Adresuar
9816 Korrik, 2018Adresuar
9716 Korrik, 2018Adresuar
9616 Korrik, 2018Adresuar
9511 Korrik, 2018Adresuar
9410 Korrik, 2018Adresuar
939 Korrik, 2018Adresuar
926 Korrik, 2018Adresuar
916 Korrik, 2018Adresuar
905 Korrik, 2018Adresuar
 Numri unik i ankesës Data e ankesës Statusi

 

ANKESAT E KONSUMATORËVE (MAJ – KORRIK 2018)

 

 Numri unik i ankesës Data e ankesës Statusi
 Numri unik i ankesës Data e ankesës Statusi