ANKESAT E KONSUMATORËVE  (NGA GUSHTI 2018)

 

 Numri unik i ankesës Data e ankesës Statusi
56710 Maj, 2021Hapur
57414 Maj, 2021Hapur
6036 Qershor, 2021Hapur
6049 Qershor, 2021Hapur
32729 Maj, 2020Hapur
6371 Korrik, 2021Hapur
32119 Maj, 2020Hapur
3308 Qershor, 2020Hapur
3382 Korrik, 2020Hapur
3392 Korrik, 2020Hapur
32527 Maj, 2020Hapur
39313 Dhjetor, 2020Hapur
39719 Dhjetor, 2020Hapur
4178 Janar, 2021Hapur
42315 Janar, 2021Hapur
42821 Janar, 2021Hapur
42921 Janar, 2021Hapur
45319 Shkurt, 2021Hapur
54519 Prill, 2021Hapur
2871 Dhjetor, 2018Zgjidhur
 Numri unik i ankesës Data e ankesës Statusi

 

ANKESAT E KONSUMATORËVE (MAJ – KORRIK 2018)

 

 Numri unik i ankesës Data e ankesës Statusi
478 Maj, 2018Adresuar
6315 Maj, 2018Adresuar
488 Maj, 2018Adresuar
6415 Maj, 2018Adresuar
498 Maj, 2018Adresuar
6515 Maj, 2018Adresuar
508 Maj, 2018Adresuar
6615 Maj, 2018Adresuar
518 Maj, 2018Adresuar
6715 Maj, 2018Adresuar
344 Maj, 2018Adresuar
528 Maj, 2018Adresuar
6815 Maj, 2018Adresuar
354 Maj, 2018Adresuar
5315 Maj, 2018Adresuar
6915 Maj, 2018Adresuar
364 Maj, 2018Adresuar
5415 Maj, 2018Adresuar
7015 Maj, 2018Adresuar
374 Maj, 2018Adresuar
 Numri unik i ankesës Data e ankesës Statusi