ANKESAT E KONSUMATORËVE  (NGA GUSHTI 2018)

 

 Numri unik i ankesës Data e ankesës Statusi
32729 Maj, 2020Hapur
32119 Maj, 2020Hapur
3308 Qershor, 2020Hapur
3382 Korrik, 2020Hapur
3392 Korrik, 2020Hapur
32527 Maj, 2020Hapur
11319 Korrik, 2018Zgjidhur
2871 Dhjetor, 2018Zgjidhur
29328 Dhjetor, 2018Zgjidhur
2941 Mars, 2019Zgjidhur
11019 Korrik, 2018Zgjidhur
9410 Korrik, 2018Adresuar
11119 Korrik, 2018Adresuar
13019 Korrik, 2018Adresuar
14831 Korrik, 2018Adresuar
16416 Gusht, 2018Adresuar
18130 Gusht, 2018Adresuar
27715 Tetor, 2018Adresuar
29822 Qershor, 2019Adresuar
9511 Korrik, 2018Adresuar
 Numri unik i ankesës Data e ankesës Statusi

 

ANKESAT E KONSUMATORËVE (MAJ – KORRIK 2018)

 

 Numri unik i ankesës Data e ankesës Statusi
394 Maj, 2018Adresuar
5715 Maj, 2018Adresuar
7315 Maj, 2018Adresuar
404 Maj, 2018Adresuar
5815 Maj, 2018Adresuar
414 Maj, 2018Adresuar
5915 Maj, 2018Adresuar
424 Maj, 2018Adresuar
6015 Maj, 2018Adresuar
448 Maj, 2018Adresuar
6115 Maj, 2018Adresuar
468 Maj, 2018Adresuar
6215 Maj, 2018Adresuar
478 Maj, 2018Adresuar
6315 Maj, 2018Adresuar
488 Maj, 2018Adresuar
6415 Maj, 2018Adresuar
498 Maj, 2018Adresuar
6515 Maj, 2018Adresuar
508 Maj, 2018Adresuar
 Numri unik i ankesës Data e ankesës Statusi