ANKESAT E KONSUMATORËVE  (NGA GUSHTI 2018)

 

 Numri unik i ankesës Data e ankesës Statusi
4178 Janar, 2021Hapur
42315 Janar, 2021Hapur
42821 Janar, 2021Hapur
42921 Janar, 2021Hapur
45319 Shkurt, 2021Hapur
54519 Prill, 2021Hapur
56710 Maj, 2021Hapur
57414 Maj, 2021Hapur
32729 Maj, 2020Hapur
3308 Qershor, 2020Hapur
32119 Maj, 2020Hapur
3382 Korrik, 2020Hapur
3392 Korrik, 2020Hapur
32527 Maj, 2020Hapur
39313 Dhjetor, 2020Hapur
39719 Dhjetor, 2020Hapur
11319 Korrik, 2018Zgjidhur
2871 Dhjetor, 2018Zgjidhur
29328 Dhjetor, 2018Zgjidhur
2941 Mars, 2019Zgjidhur
 Numri unik i ankesës Data e ankesës Statusi

 

ANKESAT E KONSUMATORËVE (MAJ – KORRIK 2018)

 

 Numri unik i ankesës Data e ankesës Statusi
7315 Maj, 2018Adresuar
394 Maj, 2018Adresuar
5715 Maj, 2018Adresuar
404 Maj, 2018Adresuar
5815 Maj, 2018Adresuar
414 Maj, 2018Adresuar
5915 Maj, 2018Adresuar
424 Maj, 2018Adresuar
6015 Maj, 2018Adresuar
448 Maj, 2018Adresuar
6115 Maj, 2018Adresuar
468 Maj, 2018Adresuar
6215 Maj, 2018Adresuar
478 Maj, 2018Adresuar
6315 Maj, 2018Adresuar
488 Maj, 2018Adresuar
6415 Maj, 2018Adresuar
498 Maj, 2018Adresuar
6515 Maj, 2018Adresuar
508 Maj, 2018Adresuar
 Numri unik i ankesës Data e ankesës Statusi